Københavns Universitet
Share on Facebook Share on Twitter

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

byggð sb. f. [-ar; -ir]

1) [e-s] bebyggelse (af landområde), bosættelse, opdyrkning og beboelse ‖ settlement (of a rural area), cultivation and inhabitation

2) (item pl. byggðir) beboet/bebygget område, bebyggelse ‖ (item pl.) inhabited area, inhabitation

3) (item pl.) (om mere eller mindre afgrænset beboet område på landet) bygd, (land)distrikt, egn ‖ (item pl.) (of rural inhabited area of varying size in the countryside) rural district, region

4) [við e-n] (item pl.) gård, ejendom, bygning, bebyggelse, tilholdssted, bo/hule, bolig, det at bo, beboelse og gårdsdrift ‖ (item pl.) farm, property, building, settlement, dwelling, lair, den, abode, taking up residence, living and farming

 ● fara byggðum flytte sin husholdning, flytte ‖ move one’s householding, move

 ● fara at byggð flytte sin husholdning, flytte ‖ move one’s householding, move

 ● fǿra/flytja byggð sína flytte sin gård/husholdning, flytte ‖ move one’s farm/householding, move

 ● koma byggðum bosætte sig ‖ take up residence

 ● setja byggð sína slå lejr, bosætte sig, tage bolig ‖ set up camp, settle, take up residence

 ● setja til byggðar [e-n] tildele (ngn) et sted at bo ‖ allot (sby) a place to live

 ● staðfesta byggð sína slå sig ned, bosætte sig, bo ‖ take up residence, settle, live

 ● taka sér byggð slå sig ned, bosætte sig ‖ take up residence, settle

5) sted hvor ngn befinder sig, plads ‖ place, position

6) [á e-u] forpagtning (af jordejendom) ‖ leasing (of land)

Forms: bygð (57); bygd (54); bygðum (15); bygðir (13); bygdum (11); bygdar (10); bygdir (9); bygðina (8); bygða (8); bygðar (8); bẏgd (6); byggð (6); bygðinni (5); bygðom (5); byggðum (5); bygdina (5); byggðina (5); byɢþ (3); bygþ (3); bygþar (3); bvgþ (3); bygder (2); bygdumm (2); bygda (2); bygðin (2); bygðer (2); byɢð (1); bygðenn (1); bygdini (1); bygdhum (1); bẏgdjna (1); bygdom (1); bygdinnar (1); bygþir (1); byggðarinnar (1); bygdinne (1); bygdarinnar (1); bygþinni (1); bigdhæ (1); bygþina (1); byggðir (1); byɢþom (1); byg (1); bygðína (1); bẏgdin (1); bygdir (1); bigdum (1); bygdernar (1); bygding (1); byghd (1); Bygd (1); byghdir (1); bygdír (1); bygdvm (1); bigd (1); byggðinni (1); byɢd (1); byggða (1); bygþin (1); byggd (1);

Compounds: á- (1), aðal- (1), al·manna- (1), al·þýðu- (1), ása- (1), brǿðra- (1), býjar- (1), bǿjar- (2), dal- (2), ein·setu·manna- (1), eyði- (1), fjall- (24), heims- (25), heraðs- (9), jarða- (1), jarðar- (3), landa- (1), lands- (19), manna- (13), mark- (12), megin- (8), munka- (4), munk- (1), ó- (41), sam- (1), stór- (3), sǽ- (6), veraldar- (9)

Gloss.: EJ; ClV -gð; Fr -gð; Hertzb -gð; HertzbTill -gð; Rím -gð; LP; AH -gð; deVr -gð; Fr4 -gð; NO -gð; ÁBlM (¹byggja); Bl -gð

Genre. (expected): historical works: 85 (49); religious works: 60 (76); family sagas: 48 (34); legal works: 35 (27); contemporary sagas: 22 (21); romances: 14 (29); legendary sagas: 9 (12); learned works: 5 (9); þættir: 4 (6); charters: 3 (22); unclassified: 1 (1);

...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk